ntp.thinhphu@gmail.com

090 898 1568

DANH MỤC SẢN PHẨM

090 898 1568

Ống nhựa HDPE và phụ kiện Tiền Phong

Chuyên cung cấp Ống nhựa HDPE và phụ kiện Tiền Phong, Dekko, Dismy, Đệ Nhất, Bình Minh, Đạt Hòa


Báo giá ống nhựa HDPE 80

Báo giá ống nhựa HDPE 100

Báo giá phụ kiện HDPE


Chi tiết vui lòng liên hệ:
Hotline: 0908981568
Email: ntp.thinhphu@gmail.com

Ống nhựa HDPE và phụ kiện

CÔNG TY CỔ PHẦN NTP THỊNH PHÚ
Địa chỉ: Thôn Chùa, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Hotline: 090 898 1568
Email: ntp.thinhphu@gmail.com