ntp.thinhphu@gmail.com

090 898 1568

DANH MỤC SẢN PHẨM

090 898 1568

Mặt, hạt ổ cắm, công tắc, thiết bị điện

CÔNG TY CỔ PHẦN NTP THỊNH PHÚ
Địa chỉ: Thôn Chùa, Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh Phúc
Hotline: 090 898 1568
Email: ntp.thinhphu@gmail.com